https://aaapropulsion.com/uploads/rws-boeienlegger-20170905.153-5_1_20180220_054750.jpg

Rijkswaterstaat has opted for the revolutionary compact POD design with integrated PM E-motor

Back to News

Rijkswaterstaat laat duurzame en multi-inzetbare schepen bouwen
Nieuwsbericht: 02 augustus 2017

Rijkswaterstaat laat 3 multifunctionele schepen voor de Rijksrederij bouwen. De Multi Purpose Vessel 30 (MPV 30) combineert diverse functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op 1 schip.

De komende jaren vervangt de Rijksrederij 20 schepen uit de tachtiger jaren die aan het einde van de economische en technische levensduur zijn. De eerste 3 MPV’s 30 worden door Combinatie Bijlsma Wartena B.V.

De werf ontwierp de hydrodynamica van de romp zo dat er een lage weerstand in het water ontstaat, waardoor het schip nog minder energie verbruikt. Daarnaast wordt de restwarmte van motoren gebruikt voor onder andere radiatoren, boilers en dekverwarming.

Bijzonder is ook dat de MPV 30 in 2 richtingen kan varen door de voortstuwing onder het schip te draaien en zij onafhankelijk van de golfhoogte hun werk kunnen blijven doen.

Rijkswaterstaat allows sustainable and multi-purpose vessels to be built
News item: 02 August 2017

Rijkswaterstaat has 3 multifunctional vessels built for the Rijksrederij. The Multi Purpose Vessel 30 (MPV 30) combines various functions such as fairway marking, patrolling, measuring and fisheries research on 1 ship.

In the coming years, the Rijksrederij will replace 20 ships from the eighties that are at the end of their economic and technical life. The first 3 MPVs 30 will be combined by Combinatie Bijlsma Wartena B.V.

The yard designed the hydrodynamics of the hull so that there is a low resistance in the water, so that the ship uses less energy. In addition, the residual heat from engines is used for, among other things, radiators, boilers and deck heating.

Special is also that the MPV 30 can sail in two directions by turning the propulsion under the ship and they can continue to do their work independently of the wave height.

Read the artikel on the site of Rijkswaterstaat...

https://aaapropulsion.com/uploads/rws-boeienlegger-20170905.153-5_1_20180308_034157.jpg
https://aaapropulsion.com/uploads/rws-v-pod_1_20180308_033027.png

The MPV 30 is deployed on the major inland waters, the Wadden Sea and the North Sea, up to 30 miles from the Dutch Coast. With the construction of these ships, Rijkswaterstaat is also taking a new step in making the fleet more sustainable.(De MPV 30 wordt ingezet op de grote binnenwateren, de Waddenzee en de Noordzee tot 30 mijl uit de Nederlandse Kust. Met de bouw van deze schepen zet Rijkswaterstaat meteen ook een nieuwe stap in het verduurzamen van de vloot.)