COOKIE- & PRIVACYVERKLARING

AAA Propulsion B.V. https://aaapropulsion.com/
Over ons: 
AAA Propulsion B.V.
Expeditieweg 21-02
6657 KM Boven-Leeuwen
Vragen of een verzoek indienen? projects@aaapropulsion.com
Persoonsgegevens - We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
A. NAW-gegevens
B. Telefoonnummer
C. E-mailadres
D. IP-adres

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit doen wij door een zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst’ met deze partij af te sluiten. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens beveiligd zijn en worden verwijderd wanneer deze niet meer gebruikt worden. Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is

Direct marketing

Wij zullen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/tele...] Social media We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. • Facebook • Instagram • LinkedIn • Twitter • Pinterest.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom ana[1]lytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 26 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Youtube

We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s u al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kan dat via onderstaande contactgegevens:
- Per mail naar: projects@aaapropulsion.com
- Per post naar: AAA Propulsion B.V. Expeditieweg 21-02 6657 KM Boven-Leeuwen
Om misbruik hiervan te voorkomen kunnen wij u vragen, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Wijzigingen We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden de bezoekers van onze website aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen